Členské příspěvky

ČLENSKÉ POPLATKY – SOKOL VALEČ (Aktualizace 8/2022)

Noví členové (do 18 let)

  • rodiče dětí vyplní přihlášku do TJ Sokol Valeč a souhlas se zpracováním osobních údajů a předají vedoucímu cvičení (pokud dítě navštěvuje více cvičení od Sokola, stačí předat pouze jednomu vedoucímu cvičení, ostatním vedoucím to pouze oznámí)

Noví členové (nad 18 let)

  • zájemce vyplní přihlášku do TJ Sokol Valeč a souhlas se zpracováním osobních údajů a předají vedoucímu cvičení

Členský poplatek na kalendářní rok stejný pro všechny věkové kategorie a je 500 Kč.
Noví členové kteří zahajují cvičení od nového školního roku (od září) mají poplatek snížený na 200Kč pro zbytek roku (září-prosinec). Pro další rok (leden – prosinec) už standardně 500Kč.
Úhradu členských příspěvků provádějte na účet TJ Sokol Valeč uvedený níže.

Přihlášku i s formulářem GDPR lze zaslat vyplněné a podepsané i elektronicky emailem buďto vedoucímu kroužku nebo starostovi jednoty Mirek Čaněk, email: mcanek@seznam.cz

BANKOVNÍ ÚČET Tělocvičné jednoty SOKOL VALEČ
Číslo účtu  2200812424/2010 (Fio banka),
sdělení k platbě napište jméno a příjmení člena (dítěte) !!!

Pokud máte zájem o doklad o zaplacení členského příspěvku pro pojišťovnu, kontaktujte svého vedoucího cvičení nebo starostu jednoty Mirka Čaňka na email: mcanek@seznam.cz.