Historie

TJ Sokol Valeč byla založena v roce 1922 a znovu obnovena v roce 1993.

Sokolovna byla postavena v roce 1928. V padesátých letech proběhla přístavba přísálí a do dnešního dne probíhá pouze údržba, na kterou stačily finanční prostředky.

V současné době přešla sokolovna do majetku Obce Valeč, která má snadnější přístup k získání peněz na potřebnou rekonstrukci.

Tělocvičné jednoty jsou organizace působící v rámci místních sdružení a jsou organizačně zahrnuty do takzvaných Sokolských žup. Naše TJ patří do sokolské župy plukovníka Švece, která má sídlo v Jihlavě. Nejvyšším celkem je pak ČOS (Česká obec sokolská), která sdružuje všechny župy Je jich celkem 42. Nejvyšším orgánem ČOS je Sjezd ČOS, který se koná jednou za tři roky.

Základní výbor jednoty TJ Sokol Valeč je tvořen starostou (Mirek Čaněk), místostarostou (Ivana Kuchaříková) a jednatelem (Standa Slatinský), dalšími členy výboru jsou Náčelník (Honza Kovanda) a Náčelnice (Věrka Čaňková). Člen pověřený kontrolou je Martin Navrátil. V rámci jednoty pak působí několik oddílů, jako například oddíl gymnastiky, oddíl florbalu, oddíl cvičení rodičů s dětmi.

Více o Sokole se můžete dočíst na www.sokol.eu.