Sportovní příměstský tábor 2022

TJ SOKOL VALEČ

pořádá ve spolupráci se ZŠ a MŠ Valeč

11. – 15. 7. 2022

KDE BUDEME

Tábor má zázemí v ZŠ a MŠ Valeč, Valeč 222. Budeme se zdržovat v prostorách školy, v tělocvičně, na hřišti. Budeme chodit na výlety. Stravovat se budeme v jídelně ZŠ a MŠ Valeč. V ceně tábora je zahrnuto celodenní stravování (svačina, teplý oběd, svačina), pitný režim a akce.

VĚKOVÁ KATEGORIE DĚTÍ

 • Tábor je určen pro školní děti, ve věku od 6 do 14 let.
 • Maximální počet dětí je 30.

PROGRAM

 • Děti mohou přicházet od 7:00 do 7:15 hodin.
 • Své děti si můžete vyzvedávat od 14:45 do 15:00 hodin.
 • Děti dostanou bílé tričko, které si pomalují na památku.
 • Program se bude odvíjet dle počasí. Budeme se zdržovat v prostorách školy, v tělocvičně, na hřišti. Budeme chodit na procházky či cvičit venku na hřišti. Plánem je návštěva prostor JE Dukovany a návštěva bazénu v Zámku Valeč. Máme připravenou keramickou dílnu.

TERMÍN A CENA

 • 11. – 15. 7. 2022
 • Cena 2 000 Kč (cena pro člena TJ Sokol Valeč 1 800 Kč)

PŘIHLÁŠKA

 • Přihlášky přijímáme do 17. června 2022 (případně dle domluvy)
 • Přihláška online níže
 • Přihlášku můžete naskenovanou poslat na email: ivana.kucharikova@post.cz
 • Přihlášku můžete osobně donést Ivaně Kuchaříkové, Valeč 68

Přihláška je platná až po zaplacení ceny

 • na bankovní účet TJ Sokol Valeč, číslo účtu: 2200812424/2010 Fio banka, ve zprávě pro příjemce uveďte: TABOR + jméno účastníka
 • v hotovosti u Ivany Kuchaříkové, Valeč 68

VÝBAVA DĚTÍ NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE

Povinná výbava

 • menší batoh na výlety
 • pohodlná (sportovní) venkovní i vnitřní obuv, přezůvky,
 • pohodlné sportovní oblečení (kalhoty, šortky, mikina)
 • náhradní oblečení, náhradní obuv
 • čepice, kšiltovka, pokrývka hlavy!
 • plavky, ručník, osuška (v případě návštěvy koupaliště)
 • předepsané léky a pomůcky, pláštěnka, láhev na pití!
 • opalovací krém

Nepovinná výbava

 • vlhčené ubrousky, dětské kapesníčky
 • další bílé tričko (děti si ho ozdobí)
 • sluneční brýle, deštník, holínky
 • nafukovací kruh, rukávky (v případě návštěvy koupaliště, povinné pro neplavce)
 • denní finanční hotovost 20-30 Kč na nákup zmrzlin apod.

DOKUMENTY

Povinné dokumenty

 • kopie průkazu zdravotního pojištění (kartička pojištěnce)
 • čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte (viz formulář)
 • Přihláška podepsaná (viz formulář)

Nepovinné dokumenty

 • kopie zdravotního stavu při závažných alergiích 
 • kopie zdravotního stavu při závažných nemocích
 • kopie předpisu podávání léků či upravené stravy 

NEŽÁDOUCÍ VYBAVENÍ

Za tyto věci si ručí děti sami. Pouze na vlastní odpovědnost.

 • elektronické zařízení (mobilní telefon, tablet, multifunkční zařízení, fotoaparát, notebook a další)
 • módní doplňky (řetízky, náušnice, náramky, prsteny a další)
 • finanční hotovost vyšší než 30 Kč

OSTATNÍ NEPOVINNÉ VYBAVENÍ

Děti si mohou přinést své kostýmy, masky, hračky, vybavení apod. (vše samozřejmě dle možností, doporučujeme čitelně označit jménem a příjmením dítěte), dále si děti mohou vzít vlastní tenisové rakety, pingpongové pálky či florbalové hokejky. Informace rodiče získají vždy dostatečně v předstihu a doplňující vybavení není povinností.

Pozn.: výše vypsané oblečení a vybavení lze zanechat v místě konání tábora v šatně po celou dobu pobytu dítěte na příměstském táboře, preferujeme a doporučujeme čitelně a viditelně označit oblečení a vybavení jménem a příjmením dítěte.

Pořadatel může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které:

 • je zdravotně způsobilé k účasti na akci a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
 • nejeví známky akutního onemocnění (např. horečka, průjem…),
 • ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na zotavovací akci nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocnění nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

POŘADATEL

TJ Sokol Valeč ve spolupráci se ZŠ a MŠ Valeč

Bližší informace:

 • Hlavní vedoucí – Bc. Ivana Kuchaříková
 • Tel.: 704 710 609
 • Email: ivana.kucharikova@post.cz

Změna je vyhrazena dle aktuální situace.